Hvad er email2SMS?
Med email2SMS servicen, kan du sende SMS-beskeder via en ganske almindelig email-klient som fx Microsoft Outlook, Hotmail eller Gmail, uden at skulle installere noget som helst. Det kræver blot at du registrerer din afsender-adresse hos os.

Hvis du har mange brugere fra samme domæne der skal benytte email2SMS, kan du registere hele domænet på en gang. Derved undgår du at skulle oprette/nedlægge enkelt-brugere.

Sådan virker det

Når du har oprettet din afsender-adresse(r), kan du sende én eller flere mails med formatet jitkonto.mobilnummer@jitbesked.dk. Vi oversætter så mailen til en SMS, og sender den videre til det angivne mobilnummer.

Specielle features

JitBeskeds email2SMS service har nogle ekstra muligheder som specielt er rettet mod alarmer, målestationer og andre tekniske enheder der er i stand til at sende emails med statusbeskeder.
Du kan fx afkorte den resulterende SMS besked, hvis der er information nok i første segment til at formidle budskabet. Du kan også vælge at komprimere en tekst hvis den ikke oprindeligt er bygget det at skulle sendes med SMS.

Eksemplet herunder skal illustere hvordan du kan bruge start- og stop-mærker til at udpege en del af en besked der skal videresendes som SMS. Nedenstående tekst er kontrueret sådan at mønstret "-##-##-" danner et slut-mærke. Teksten i den grønne del bliver medtaget i den resulterende SMS, mens den røde del droppes da den ikke giver mening i en SMS.

Du vælger selv dit start- og stop-mønster.

Disse tiltag er lavet for at du kan få mest mulig data videresendt til at laveste mulige pris.

Hvad kan email2SMS bruges til?

Generelt bruges email2SMS services gerne til systemer der er i stand til at sende emails men ikke SMS. Det kan fx være IHC systemer eller bevægelsessensorer, der ofte er i stand til at sende en email hvis der fx går en alarm i huset. Via JitBeskeds email2SMS løsning, kan du sikre dig at du både får en email og en SMS!

Der kan også være tale om industrielle målere/følere, der sender information når visse grænser er overskredet.


Brugervejledning til email2SMS v1.2
(åbner i et nyt vindue)


Opret test-konto