Tekst eller mobil-nummer som afsender
Som firma eller klub
Som firma eller klub, benytter du som udgangspunkt en tekst* mellem 2 og 11 tegn (desværre uden æøå) som afsender-identifikation til dine beskeder. Du har dog også mulighed for at vælge at benytte et mobil-nummer og dermed give modtageren mulighed for at svare tilbage. Endelig har du som firma også mulighed for at få dit eget virtuelle-mobilnummer, som giver mulighed for både at sende og modtage SMS-beskeder direkte i JitBesked.Som privatperson
Som privat, sender du som udgangspunkt beskeder fra dit eget mobil-nummer. Dette sker for at undgå chikane, SPAM, phishing og lignende situationer. Hvis du ikke har en mobil-telefon, eller af en anden grund ønsker at få en tekst som afsender-identifikation, så kontakt os - så finder vi en løsning.

Vær opmærksom på
Med en tekst som afsender, kan modtagere af beskeder fra dig (hvis disse modtages som SMS), ikke umiddelbart besvare beskederne. Dette bruges ofte af firmaer og klubber til reklame og forskellige slags service-meddelelser.

Med et mobil-nummer som afsender, vil modtagere (igen hvis beskederne modtages som SMS), kunne besvare disse som var det helt almindelige SMS. Faktisk kan modtagerne ikke se at beskeden kommer fra en computer. Dette egner sig ofte til private eller til mindre erhvervsdrivende.

For at kunne skifte afsender, skal du mindst én gang have sat penge ind på din Jit-konto, eller have en faktureringsaftale med os.
Når det er sket, åbnes funktionen "Skift afsender-ID" som du finder i menuen med de tre streger under kontoindstilingerne, når du logger ind på din profil på www.jitbesked.dk.

Følg herefter guiden.


* Vær dog opmærksom på afsnittet om misbrug i handelsbetingelserne
** Teksten du ønsker som afsender-identifikation, må ikke kunne forveksles med et registreret firmanavn (med mindre du repræsenterer firmaet) eller en offentlig instans/myndighed