Gå til forside

Øvrige emner


Hjælp til Søgeord

Et søgeord er et mærke eller en egenskab der kan knyttes til en kontaktperson.

Når dine kontaktpersoner er tildelt forskellige søgeord, er du i stand til at danne grupper hvor den enkelte person kan indgå i mange forskellige sammenhænge.

Eksempel 1 - en præst med to konfirmationshold
Inge er præst og har to konfirmationshold. Et mandagshold, og et onsdagshold. Derudover deltager enkelte elever fra begge hold i et kor.

En mulig løsning er nu at oprette 3 søgeord kaldet Mandagshold, Onsdagshold og Kor.


Med søgeordene på plads, tilføjes eleverne nu de passende mærker.

Her oprettes eleven Charlotte Jensen, og mærkerne Mandagshold og Kor tilføjes.

Når alle elever har fået tildelt de respektive søgeord, kan præsten nu hurtigt sende en besked til eleverne på mandagsholdet, onsdagsholdet eller dem der deltager i koret ved simpelthen at indtaste søgeordet i søgefeltet på hovedmenuen.

Her findes de 8 elever der går på mandagsholdet.


Øvrige emner